:شماره حساب و شماره کارت جهت پرداخت وجه بصورت آفلاین به شرح زیر می باشند
شماره کارت بانک ملت: 6104337906006125


شماره حساب بانک ملت: 5347070374


شماره حساب و کارت به نام عدنان نیک پور می باشند


***لطفاً پس از پرداخت با شماره 09361552701 تماس گرفته تا سامانه هوشمند شما فعال گردد.***